top of page

Moć predmeta Etika i svjetske religije: poticanje razvoja vrlina


Koliko puta smo čuli izjavu da je neko dobra osoba? Šta čini nekog "dobrim"? Na osnovu čega se to zaključuje?


Istina je da biti dobra osoba složeniji koncept od da li nam se neko čini ljubaznim ili iskrenim, a svako od nas će posjedovati i ispoljavati različit skup vrlina.


Razvoj karaktera igra ključnu ulogu u holističkom razvoju djeteta.


Svako dijete ima jedinstven skup vrlina koji prirodno izranjaju u njegovom svakodnevnom životu. Važno je prepoznati da na individualnom nivou neke vrline dolaze prirodnije i spontanije, dok druge mogu zahtjevati rad na njihovom razvoju.


Kako bismo razvili ove osobine, važno je razumjeti ih, njihov značaj kao i učinkovite načine njihovog izražavanja. Razumijevanje naših vrijednosti nudi jasnoću o motivaciji koja stoji iza naših djela i omogućava nam da budemo u skladu sa vlastitim principima i vodimo dosljedan život.


Sve naše aktivnosti i odluke su utemeljene u našim vrijednostima. Stoga, osnovna svrha časova Etike i svjetskih religija u Bloom školi je njegovanje ovih vrijednosti na zdrav način - istraživanjem vrlina, emocija i učinkovitih načina usmjeravanja i izražavanja istih.


Kroz Etiku i svjetske religije, djeca uče kako reagirati na situacije i prevladati izazove koji se pojavljuju u svakodnevnom životu. Također uče o razvijanju prijateljstva, empatije, tolerancije i ljubavi prema drugima. Iako predmet uvodi naše učenike u kulturu života i svjetske religije, na časovima obrađujemo samo osnovne pojmove.


Osnovni ciljevi predmeta Etika i svjetske religije (ESR) su:


Omogućiti učenicima da se upoznaju sa sobom i ojačaju pozitivan odnos prema sebi!


Nešto što često ponavljam svojim učenicima je: "Svako ima pravo na slobodu govora, kao i ti". Nema pogrešnih odgovora na časovima ESR. Sve što kažu direktno ili indirektno se odnosi na temu o kojoj razgovaramo. Podstičem ih da izraze svoje mišljenje i osjećaje s povjerenjem. Time će postepeno početi sticati pozitivnu sliku o sebi i razvijati samopouzdanje.


Naše vježbe često se odnose na samoprocjenu i uključuju razgovor ili pisanje o sebi. Neka djeca te vježbe rade bez problema jer već imaju razvijenu svijest o sebi, svojim željama i potrebama. Druga djeca smatraju te vježbe teškim i često odgovaraju na pitanja s "Ne znam". Pomognem im tako što im objasnim pitanje i kažem da trebaju sebi dati vremena za razmišljanje. Kroz te vježbe ih potičem da se počnu upoznavati ili razmišljati o svojim osjećajima, potrebama ili osobnosti.


Ta djeca se često boje pravljenja grešaka. Ohrabrim ih tako što im kažem da svako pravi greške i da su one dio života. Priznajem njihove osjećaje i pomažem im da se izraze svojim riječima; podržavajući ih u otkrivanju sebe i svojih talenata.


U takvim situacijama, opažanje je ključno za sve. Ovo je jedan način da primijetimo kakvu sliku dijete ima o sebi i da reagiramo na vrijeme.


Razvijanje i njegovanje osnovnih ljudskih vrijednosti - kao što je važno da se upoznaju sa sobom, jednako je važno da djeca promatraju svijet oko sebe i razvijaju empatiju prema drugima. Učenje kako biti potpuno prisutan i pažljivo slušati druge je fundamentalni aspekt postizanja ovog cilja.


Podsticati socijalnu integraciju - bez obzira na temu časa, djeca uče kako uspostavljati i razvijati zdrave odnose sa svojim vršnjacima i odraslima oko sebe. Svako dijete ima priliku da slobodno izrazi svoje mišljenje bez straha od osude ili ismijavanja. Ohrabruju se da se jasno izraze, pritom vodeći računa o riječima koje upotrebljavaju, iz poštovanja prema onima koji misle drugačije od njih.


Čak i kada imaju individualne zadatke, djeca ih često rade u grupi. To shvataju kao priliku za razgovor, a ja kao učiteljica to također vidim kao priliku za rast. Kroz ove interakcije uče kako pravilno pristupiti nekome i započeti razgovor; razvijaju poštovanje prema mišljenjima i osjećajima drugih ljudi; i usvajaju nove pojmove (u zavisnosti od teme njihovih razgovora), uz poboljšanje svojih jezičkih vještina.


Razvijanje verbalne i neverbalne komunikacije je neodvojivi dio svih časova Etike i svjetskih religija, i to je tema koja se kontinuirano obrađuje i diskutuje. Ponavljamo načine pravilnog komuniciranja s drugim ljudima i rješavanja sukoba na nenasilan način.


Činjenica je da se sukobi događaju među djecom svakodnevno. Ponekad su ti sukobi ozbiljni, a ponekad su to stvari koje mi odrasli smatramo "sitnicama", na primjer, "On sjedi na mom mjestu". Čak i u banalnim situacijama, moramo ozbiljno pristupiti i podsjetiti djecu o pravilnim načinima njihovog rješavanja, upozoravajući ih na posljedice nasilnog rješavanja problema.


Podsticati kreativni izraz - Svako dijete je jedinstveno, stoga su naši časovi Etike i svjetskih religija ispunjeni različitim komentarima i mišljenjima. Slušajući ova raznovrsna mišljenja i načine izražavanja, djeca se potiču na kreativno razmišljanje i pomažu im da postanu "razvijene osobe, obdarene osjetljivom dušom, okom koje vidi i rukom koja sluša". To je jedan od razloga zašto ih potičem da se slobodno izraze.


Časovi Etike i svjetskih religija su dizajnirani kako bi postigli ove ciljeve kroz zabavne i angažirajuće individualne i grupne aktivnosti poput osmosmjerki, vježbi refleksivnog pisanja i prepreka za izgradnju povjerenja.


17 views0 comments

Comments


bottom of page