top of page
Bloom principal Nina Bulajić

Dragi Bloom posjetioci

Postala sam školski psiholog jer sam željela da doprinesem stvaranju prostora i podrške budućim generacijama tokom prvih koraka u njihovom životu. Otkako sam se pridružila Bloom-u 2017. godine, naučila sam da se ovaj rad proteže i na cijele zajednice koje okružuju naše studente. Moja namjera je da budem most koji povezuje sve članove naše zajednice, velike i male.

Radujem se povezivanju i  sa vama.

Nina Bulajić,
Direktorica, školski psiholog
i Montessori učiteljica

Moja priča

„Moj karijerni put mi je dao privilegiju da posmatram i učestvujem u dva pristupa obrazovanju: tradicionalnom i Montesori. Rad u javnoj školi obogatio me je različitim iskustvima u radu sa djecom, roditeljima i nastavnicima, ali me je i suočio sa izazovima kada  se radi o predrasudama o ulozi psihologa u očuvanju mentalnog zdravlja.​ Ova iskustva su mi  pokazala da je potrebno napraviti promjene u našem obrazovnom sistemu.

 

Bloom je postao i ostao moj izbor iz mnogo razloga; najvažnija je sloboda - sloboda da radim i živim svoj poziv u svom punom kapacitetu kao i da budem dio početka promjene.

 

Kroz svoj rad imam priliku da redefiniram uloge školskog psihologa i direktora škole i da stvorim zdrave, organski razvijene odnose sa učenicima, roditeljima i nastavnicima. Važno mi je  da rastem i razvijam se sa njima, profesionalno i lično, na dnevnoj bazi.

 

U Bloomu smo fokusirani na stvaranje odnosa povjerenja, međusobnog razumijevanja i poštovanja, kroz konstruktivan dijalog. Dani u našoj školi su odraz stvarnog života - puno uspona i padova; izazovi i uspjesi; sreća, tuga i razočaranja... Ali na kraju dana, ono što nas motiviše je osećaj ispunjenosti koji se javlja kada smo svjedoci pobjeda i transformacije deteta tokom vremena.

 

Nadamo se da ćete vi i vaša djeca postati dio prekrasne Bloom priče i pridružiti nam se u stvaranju boljeg obrazovanja za buduće generacije."

bottom of page