top of page

Montessori pristup

Maria Montessori je bila doktorica i naučnica. Provela je svoj život posmatrajući djecu svih uzrasta u različitim kontekstima, testirajući svoje teorije u stvarnim učionicama i prilagođavajući svoj pristup stvarnosti i individualnim potrebama djece koju je promatrala. Razvila je pristup razvoju djeteta sa fokusom na mozgu.

Bloom Montesori privatna škola u Sarajevu

Njena važna otkrića danas su potvrđena od strane moderne neuronauke. Među njima su:

  • Razmišljanje, učenje i kretanje idu "ruku pod ruku".

  • Pojedinci sa osjećajem kontrole nad svojim životom bolje uče.

  • Učenje mora biti zanimljivo.

  • Vanjska nagrada negativno utječe na motivaciju pojedinca.

  • Saradnja ima pozitivan uticaj na učenje.

  • Pravi i smisleni kontekst podstiče duboko učenje.

  • Zdrave emocionalne veze sa odraslima imaju pozitivan učinak na učenje.

  • Djeca najbolje uče kada postoji red u njihovom okruženju.

Montessori je vjerovala da je uloga obrazovanja da doprinese miru i da se to može postići stvaranjem okruženja za učenje koje njeguje bolje izgrađene „činioce“, a ne samo „mislioce“.​

„Vremena su se promjenila, i nauka je napravila veliki napredak, kao i naš rad; ali naši principi su samo potvrđeni, a zajedno s njima i naše uvjerenje da se čovječanstvo može nadati rješenju svojih problema, među kojima su najhitniji oni mira i jedinstva, samo usmjeravanjem svoje pažnje i energije na otkrivanje djeteta i na razvoj velikih potencijala ljudske ličnosti u toku njenog formiranja.”

 

- Dr. Maria Montessori

Iz predgovora za "Otkriće djeteta", Poona 1948​

Ključni temelji Montessori pristupa:

1. Podrška djetetu kao aktivnom učeniku

2. Poštivanje unutrašnjeg svijeta djeteta

3. Vjerovanje u djetetovu unutrašnju motivaciju

4. Pružanje slobode unutar granica

5. Podsticanje unutrašnje discipline deteta

Pedagoški principi koji podržavaju ove osnove:

1. Vertikalno grupisanje (miješanje starosnih grupa u jednoj učionici, grupisanje djece u rasponima od 3 godine (3-6 godina, 6-9 godina, itd.)

2. Radni ciklus: Montessori radni ciklus je kontinuirani blok vremena. Za to vrijeme djeca su u mogućnosti da istražuju posebno pripremljeno okruženje i rade sa materijalima po vlastitom izboru. Vrijeme je namijenjeno da im se pruži prilika da uživaju u aktivnostima koje vole uz njegovanje osnovnih životnih vještina.

3. Pripremljeno okruženje: Montesori učionica se naziva "pripremljeno okruženje". To je smisleno strukturiran prostor za učenje u kojem sve ima svrhu i mjesto. Namještaj je lagan i dječje veličine, materijali za učenje su dizajnirani da stanu u dječje ruke, a sve je postavljeno tako da bude otvoreno i dostupno. Pripremljeno okruženje aktivira ljubav prema učenju kroz radoznalost, stabilnost i slobodu izbora.

4. Empatičan učitelj

bottom of page