top of page

DJEČIJA KUĆA

"Pomozi mi da to uradim sam-a"

 

U dobi od 0 do 6 godina djeca teže fizičkoj samostalnosti.

 

U Bloomu im pomažemo da završe ovu fazu razvoja podržavajući njihov fokus na sebe i stvarajući okruženje za učenje u kojem mogu istraživati pokret, jezik, red, razvoj osjetila, male predmete i konkretna iskustva.

 

Uvažavamo jedinstvene sposobnosti svakog djeteta i pratimo njihovu prirodnu želju za učenjem i razvojem.

Bloom private Montessori school in Sarajevo

Koje su potrebe djece u ovoj fazi?

Djeca uzrasta od 2 do 6 godina rade samostalno ili u malim grupama na posebno dizajniranim materijalima koji njeguju samostalnost i ljubav prema učenju od najranije dobi. Fokusiramo se na sljedeća područja:

BFF1426C-740B-4E4E-9B3A-EC86E698A3F6.JPG

Aktivnosti svakodnevnog života

4C070815-270C-462B-8EFE-607DC7410C4F.JPG

Osjetila

58748626-561F-458A-914E-2A64BBE8D04D.JPG

Brojevi

C4F126A6-C7F4-49FA-BBA0-4719C514F62D.JPG

Pismenost

9E619685-662B-40D1-9A9C-BC91209D6D55.JPG

Poznavanje i razumijevanje

svijeta

Dijete koje stiče osnovne vještine čitanja
i matematike u holističkom okruženju za učenje ima prednost što započinje svoje obrazovanje bez pritiska, dosade ili obeshrabrenja.

Bloom privatna Montesori osnovna škola

osnovna
čula

pokret, jezik, red, čula, mali predmeti, konkretna

iskustva

FOKUS

je na sebi

ŽELE

fizičku neovisnost

bottom of page