top of page

Bloom ljubav prema sebi

U Bloomu vjerujemo da je kontinuirana diskusija o ljubavi prema sebi najbolji način za stvaranje brižnog i sigurnog prostora u našoj zajednici. Jako važni razgovori na ovu temu odvijaju se u cijeloj školi i uključuju sve starosne grupe i članove osoblja.

Bloom je 2020. godine pokrenuo seriju diskusija sa studentima i odraslima na temu ljubavi prema sebi,  direktno inspirisan porukama iz BTS-ovih albuma Love Yourself i kampanjom u partnerstvu sa UNICEF-om.

Bloomovi studenti i članovi osoblja zamoljeni su da razmisle o tome šta najviše vole kod sebe. Potom su pozvani da zapišu nekoliko riječi i izgovore ih naglas dok sjede ispred ogledala, u društvu drugih.

 

Voljeti sebe znači znati i prihvatiti ko smo, ali i naučiti kako to podijeliti sa svijetom.

"Pronađi svoje ime, pronađi svoj glas govoreći sam."

- Kim Namjoon iz BTS-a

bottom of page