top of page
Bloom biblioteka Maelys de Rudder Tanović

Dragi Bloom posjetioci

Prije 15 godina moja osnovna motivacija za osnivanje  Bloom-a je bilo moje  5 djece. Nadala sam se  da ću im pružiti holističkije obrazovanje od onog koje sam iskusila kao dijete. Sretna sam što mogu podijeliti ono što sam naučila na svom putu kao i povezati se i učiti od ljudi sa sličnim iskustvima.

Radujem se da vas upoznam osobno, a pozivam vas da se povežemo i online putem kako bi razmijenili iskustva i započeli razgovore bitne za budućnost naše djece.

Maëlys de Rudder Tanović,
Osnivačica Blooma i Montessori učiteljica

Moja priča

Kao dijete pohađala sam škole u raznim evropskim zemljama. Moje lično iskustvo mi je pokazalo da tradicionalni obrazovni sistemi više nisu relevantni u današnjoj društvenoj i ekonomskoj stvarnosti u kojoj je individualna inicijativa ključ za napredak. Škole nisu dizajnirane da pripreme djecu da postanu aktivni pokretači promjena.

Mišljenja sam da moramo proširiti naš fokus sa isključivog prenošenja znanja na izgradnju ljudskog karaktera, te sticanje vještina i kompetencija potrebnih za navigaciju u današnjem svijetu.

Vizija drugačijeg obrazovanja za našu djecu inspirisala me je da pokrenem Bloom kao kombinaciju tradicionalnog i novog, zasnovanog na Montessori pristupu.


Tokom posljednjih 15 godina, akademska i lična postignuća naših studenata ojačala su moje uvjerenje da nas Bloomov pristup vodi ka promjeni kojoj težimo.


Zajedno sa Bloomovom direktoricom, Ninom Bulajić, koja je i školski psiholog, vodimo tihu evoluciju obrazovanja u saradnji sa našim osobljem i našom roditeljskom zajednicom.

 

Nadamo se da će nam se još vas pridružiti u narednim godinama!

Working with the children
10 years Bloom celebration
working with children
Bloom people
Working together
Bloom children
bottom of page