top of page

Transformacija obrazovanja i izazovi za nastavnike

maelys de rudder tanovic, in a black outfit with a colorful apron sitting in the Bloom School Sarajevo garden

Nastavnici su okosnica našeg obrazovnog sistema i igraju vitalnu ulogu u oblikovanju umova i budućnosti naredne generacije. Međutim, tradicionalni „fabrički model“ obrazovanja koji nastavnike pozicionira kao centralni izvor znanja i autoriteta predstavlja jedinstven izazov koji ometa usvajanje pristupa usmjerenih na učenika. (Više o tome na linku)


U ovom članku ćemo se pozabaviti izazovima s kojima se nastavnici suočavaju prilikom prelaska sa modela obrazovanja usmjerenog na nastavnika na model obrazovanja koji vodi učenik. Istražićemo nesigurnosti vezano za elemente kao što su profesionalne uloge, sigurnost radnog mjesta i potreba za specijalizovanom obukom i resursima. Osim toga, bavit ćemo se i pitanjem zapošljavanja i zadržavanja kvalitetnih nastavnika, posebno u predmetima visoke potražnje kao što su nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika (STEM). Razumijevanjem i rješavanjem ovih izazova, možemo osnažiti nastavnike da prihvate promjene i stvore efikasniji i prikladniji obrazovni sistem.


Prelazak na pristup obrazovanja koji vodi učenik - glavni izazovi


Temeljna promjena u ulozi nastavnika: U tradicionalnom „fabričkom modelu“ obrazovanja, nastavnici se posmatraju kao primarni izvor znanja, dok su učenici pasivni primaoci informacija. Prelazak na pristup koji više vode učenici zahtijeva fundamentalnu promjenu u ulozi nastavnika. Ova promjena može izazvati nesigurnost i strah od potcijenjenosti njihove stručnosti i iskustva u promjenjivom obrazovnom okruženju. Nastavnici se mogu zabrinuti da će njihove godine obuke i posvećenosti profesiji biti zanemarene, što može povećati njihov otpor promjenama.


Nedostatak potrebne obuke i resursa: Štaviše, nastavnici se mogu osjećati nespremnima da implementiraju nove metode kojima se daje prioritet učeničkom angažmanu i aktivnom učenju. Često će im nedostajati neophodna obuka i resursi da efikasno ugrade strategije koje vode učenici u svoje učionice. Prevazilaženje ovog otpora prema promjenama zahtijeva pružanje sveobuhvatne podrške nastavnicima te stalne obuke kao i omogućavanje pristupa resursima koji ih osnažuju da prihvate inovativne pristupe podučavanju. Uključivanje nastavnika u proces donošenja odluka i rješavanje njihovih problema je od suštinskog značaja za nesmetanu i uspješnu tranziciju.


Izazov zapošljavanja i zadržavanja kvalitetnih nastavnika


Konkurencija sa komercijalnim kompanijama: Zapošljavanje i zadržavanje kvalitetnih nastavnika je još jedan značajan izazov sa kojim se suočava obrazovni sektor, posebno u specijalizovanim predmetima kao što su STEM. Privlačnost mogućnosti zapošljavanja i konkurentnih plata u drugim industrijama često odvlači potencijalne edukatore iz nastavničke profesije. Kao rezultat toga, postoji nedostatak kvalifikovanih nastavnika, što utiče na kvalitet obrazovanja u ovim kritičnim predmetnim oblastima.


Povećanje privlačnosti podučavanja kao profesije: 

Za rješavanje ovog izazova, ključno je povećati privlačnost nastave kao profesije.

To se može postići:

  • ponudom konkurentnih kompenzacijskih paketa,

  • pružanjem mogućnosti za profesionalni razvoj i napredovanje u karijeri,

  • stvaranjem podsticajnog radnog okruženja koje vrijednuje i priznaje doprinos nastavnika,

  • ciljanim naporima za zapošljavanje koji se fokusiraju na pojedince sa ekspertizom u predmetima visoke potražnje mogu pomoći da se popune praznine i osigura stručna i posvećena nastavna radna snaga.


Conclusion


Kako nastojimo da stvorimo obrazovni sistem koji je više orijentisan na budućnost, od vitalnog je značaja da priznamo i odgovorimo na izazove sa kojima se nastavnici suočavaju. Prihvaćanje pristupa usmjerenog na učenike zahtijeva fundamentalnu promjenu u tradicionalnom "fabričkom modelu" obrazovanja, onom koji osnažuje nastavnike da postanu fasilitatori učenja, a ne puki prenosioci informacija.


Pružajući sveobuhvatnu podršku, stalnu obuku i pristup resursima možemo omogućiti nastavnicima da sa sigurnošću prihvate inovativne nastavne metode kojima je prioritet angažman učenika i aktivno učenje. Osim toga, poboljšanje percepcije i statusa nastavničke profesije, zajedno sa konkurentnim paketima naknada, privući će i zadržati visokokvalitetne edukatore, osiguravajući pružanje kvalitetnog obrazovanja u svim predmetnim oblastima.


Konačno, osnaživanjem nastavnika i rješavanjem njihovih briga, možemo stvoriti obrazovni sistem koji učenike priprema za izazove i prilike 21. stoljeća. Kroz saradnju i zajedničku posvećenost obrazovnoj izvrsnosti, možemo oblikovati svjetliju budućnost za generacije koje dolaze.


U sljedećem članku ćemo konačno raspravljati o ograničenjima modela fabričke škole kako bismo razumjeli gdje se promjena mora dogoditi.

50 views0 comments

留言


bottom of page