top of page

Upoznajte osoblje: Naida Tokača, koordinatorica P1 učionice

Updated: Apr 4


woman in black shirt with cat-eye glasses in front of white windows, smiling with one hand under her chin

Naida Tokača svojim zaraznim smijehom i optimizmom ubrizgava život u učionicu P1 otkako je postala dio Bloom tima 2016. godine. Naidina strast za razvoj karaktera je očigledna i ona duboko razumije da njegovanje rasta zahtijeva i strpljenje i vrijeme. U ovom intervjuu, Naida dijeli uvid u svoje vrijeme rada u Bloomu, svoju ulogu u nadgledanju nastavnog plana i programa Etika i svjetske religije za nižu i srednju osnovnu školu, te vrijedne životne lekcije koje daje svojim učenicima, a istovremeno uči od njih.


Reci nam nešto o sebi.


Zovem se Naida Tokača. U Sarajevu sam završila Pedagoški fakultet. Ja sam generalna učiteljica, ali trenutno podučavam Matematiku, Moju okolinu i Društvo/Kultura/Religija (Ethics and World Religions) te sam koordinator P1 učionice.


Dugo godina sam se bavila folklorom, te sam kroz raznorazne festivale i putovanja imala priliku da se upoznam sa kulturama i tradicijama iz različitih dijelova svijeta. Uvijek sam spremna za nova poznanstva i druženja. Svoje slobodno vrijeme najviše provodim uz dobru muziku i sa dragim ljudima.


Kada i kako si počela raditi u Bloomu?


U Bloom sam došla 2016. godine kao zamjenska učiteljica na određeni period. O Montessori pristupu sam znala vrlo malo. Svojim radom, trudom i zalaganjem sam pokazala da sam vrijedan radnik, spreman da uči nove stvari. U međuvremenu sam postala certificirani Montessori učitelj. Kroz univerzitetsko obrazovanje i praksu sam zavoljela ovaj poziv. Međutim, u Bloomu sam iskreno zavoljela Montessori pristup podučavanju. Moram priznati da je bilo i izazovnih situacija. Ali bitno je da svaku situaciju, bilo pozitivnu ili negativnu, pretvorimo u lekciju i nastavimo dalje.


Da li si radila u nekom drugom obrazovnom okruženju prije Blooma? Koje si sličnosti i razlike uočila između njih?


Prije Blooma sam radila pripravnički staž u državnoj osnovnoj školi. Imala sam priliku da budem i u razredu sa djecom, ali i u produženom boravku. Također, tokom svog rada sam dosta posmatrala rad drugih učitelja i učila od njih. Smatram da je definitivno najveća razlika u tome što djeca u našoj školi provode duže vremena. S toga, mi imamo prilika da zaista upoznamo djecu, njihove prednosti i nedostatke, ali i da se povežemo sa djecom. 


Još jedna velika razlika jeste pristup djeci u radu. Dok u državnoj školi djeca uče po frontalnom načinu rada (svi učenici istovremeno usvajaju isto gradivo), mi djeci pristupamo individualno, tako da bi svako dijete ostvarivalo uspjeh u zavisnosti od svojih mogućnosti, ali i interesa te možemo prilagoditi svaki sadržaj njima. Sa tim je usko povezana i sloboda. Djeca imaju mogućnost posvetiti se određenim temama onoliko koliko im je vremena potrebno, bez ometanja školskog zvona, prelaska na drugi predmet ili sjedenja u klupi 45 minuta. Ta sloboda im je potrebna kako bi mogli ostvariti svoj puni potencijal.


Kako bi definisala svoju svrhu u Bloomu?


Smatram da je moja svrha u Bloomu, pored akademskog znanja, podučavati djecu o tome da se izgrade kao svestrane i autentične ličnosti. Želim im pomoći da shvate da uz svoj trud i zalaganje oni mogu postići sve što žele, a da istovremeno budu korisni u društvu. Sva djeca su različite individue i imaju svoj način izražavanja ličnosti. Moramo to njegovati, podupirati i podržavati kako bi oni mogli razvijati samopouzdanje i motivisati sami sebe da prevaziđu sve prepreke. Na taj način će biti spremni da se pokažu svijetu kao samouvjerene i autonomne osobe, sposobne da insiprišu druge na svom putu učenja i rasta.


Ti si zadužena za etiku i svjetsku religiju (ESR) za P1 i P2. Reci nam nešto o ovome...


Već nekoliko godina predajem ovaj predmet u obje učionice. Ovaj predmet obično obuhvata širok spektar tema koje se tiču društva, kulture i religije. To može uključivati ​​učenje o kulturi, tradiciji, historiji, etici, moralu, kao i o različitim religijskim praksama i vjerovanjima prisutnim u Bosni i Hercegovini (ali i šire), kao što su islam, pravoslavlje, katoličanstvo i druge manje zastupljene religije.


Ishodi učenja predmeta Društvo/Kultura/Religija obuhvataju razumijevanje različitih religija i kultura, historije i moralnih principa. Učenici razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja, komunikacije s različitim ljudima i rješavanja društvenih izazova. Takođe, uče o važnosti tolerancije, dijaloga i aktivnog građanstva za izgradnju harmoničnog društva. Ono što bih željela posebno istaći jeste usvajanje, razumijevanje i pokazivanje ljudskih vrlina kao dio holističkog razvoja svakog djeteta.


Možeš li podijeliti s nama zanimljivu situaciju koja se dogodila tokom ESR-a?


Svaki čas ESR je zanimljiv za sebe. Ono čemu se djeca najviše obraduju jeste kada radimo igrice na određenu temu. Tada svi postanu nestrpljivi i žele što prije da učestvuju. Zanimljivi su i naši razgovori u kojima djeca iskreno pričaju o sebi ili situacijama u kojima su se našli. Tada zaista naučimo puno ko su oni zapravo kao individue, šta su njihovi ciljevi i interesovanja u životu.


Čemu se nadaš da ćeš naučiti svoje učenike?


Želim da naučim učenike da se život sastoji od uspona i padova, ali da je bitno šta ćemo mi učiniti nakon svakog uspona ili pada. Da li ćemo nakon uspona stati ili težiti ka nečemu više? Da li ćemo nakon pada ostati dole ili pokušavati i dalje dok ne uspijemo? To je veoma bitna lekcija koja će im uvijek trebati u životu. Greške se dešavaju i one su dokaz našeg rada, ali svaka greška nas treba nečemu naučiti kako je ne bismo dalje ponavljali. I što je najbitnije, da težimo ka tome da budemo ljudi puni vrlina koje ćemo rado pokazivati svima.


Šta su te učenici naučili?


Definitivno je to da je za sreću zaista potrebno malo i sreću i čine male stvari kao npr dolazak najboljeg prijatelja u školu, sjedenje sa drugarom za stolom ili pijenje čaja kad je Pyama Day. Mi odrasli često imamo tendenciju da konstantno žurimo u svemu. Nekad trebamo zastati, pogledati stvari oko sebe i uživati u njima.


Imaš li omiljeni trenutak iz ove školske godine?


Omiljeni trenuci su uvijek dječija radost, osmijeh, ponos i porast samopouzdanja kada uspiju uraditi nešto što prije nisu mogli iz straha ili bilo kojeg drugog razloga, posebno ako zajedno prođemo kroz cijeli proces rada. To se dešava svakodnevno i zaista je nemoguće odabrati samo jedan.

79 views0 comments

Commentaires


bottom of page