top of page

Upoznajte osoblje: Dunja Gelineo Kajević, nastavnica muzičke kulture i certificirana Montessori odgajateljica


dunja gelineo kajević, sitting in a circle with her students and teaching them music theory

Dunja Gelineo Kajević, dugogodišnja nastavnica muzičke kulture i scenskih umjetnosti u Bloomu, u ovom intervjuu „Upoznajte osoblje“ govori o svojim iskustvima kombinovanja različitih metoda kao što su Montessori i Stave House u svojoj nastavnoj praksi.


Draga Dunja, za početak predlažem da se predstaviš našim čitaocima bloga.


Ja sam Dunja Gelineo Kajević, diplomirana profesorica muzičkih teoretskih predmeta, nastavnica muzičke kulture u Bloom-u, certificirana Montessori odgajateljica, dugogodisnja članica hora sarajevske opere Narodnog pozorišta u Sarajevu i jedna od muzičkih tutora u Superar – u , centru koji pruža besplatnu muzičku edukaciju za djecu i mlade.


Jasno je da si oduvijek gajila ljubav prema muzici, ali da li si željela i da budeš nastavnica?


Uvijek me je privlačio rad sa djecom, jedno kratko vrijeme sam svoju ljubav za muzikom dijelila kroz rad sa djecom u Herman Gmeiner centru gdje su dolazila i djeca iz SOS sela, no moj put kao nastavnice muzičke kulture je zapravo počeo u Bloom-u, 2011. godine.


Kroz moj rad u školi Bloom, upoznala sam osnivačicu i idejnog tvorca Stave House metode podučavanja muzičke teorije, gđu. Ruth Travers i oduševila se, te sam u dogovoru sa direktoricom škole, završila i Stave House edukaciju i tu metodu primjenjujem u nastavi muzicke teorije. Nadalje, kroz moj rad u Superar-u, dodatno sam proširila muzičke i edukativne horizonte, družeći se i razmjenjujući ideje sa velikim muzičkim i pedagoškim stručnjacima u Sarajevu i Beču.


Možeš li nam reći kako kombinovanje ovih različitih metoda (uključujući Montessori pristup) stvara jedinstveni pristup nastavi?


Sve nabrojene metode koje primjenjujem i za koje sam se obučavala i školovala, dakle počevši na teoretsko-pedagoškom odsjeku Muzičke akademije u Sarajevu, Montessori diploma programa, Stave House metoda, kao i rad i edukacije kroz Superar udruženje, imaju zajedničku poveznicu – maksimalno aktivno ućešče djeteta u obrazovnom procesu i individualiziran pristup obrazovanju.


Montessori edukacija me je, iznad svega, naučila vještini posmatranja, opservaciji djeteta i dječijih potreba, naučila me prilagođavanju plana i programa individualnim potrebama svakog djeteta. Stave House metoda koristi igru, pjesme i pričanje priča kao alat uz pomoč kojeg djeca uče pisati i čitati note i svirati po notnom zapisu. Kroz rad u Superar-u sam naučila mnogo o tome kako razviti vještine slušanja i pjevanja u radu sa dječijim horovima. 


Primjenjujući sve ove metode i znanje kombinovano, moj cilj je pomoći svakom djetetu da koristi muziku kao alat za izražavanje ali i regulaciju emocija i potreba, da razvije estetske vrijednosti, da kroz muzički odgoj i obrazovanje stekne vještine kreativnog razmišljanja i holistički upotpuni svoj razvoj.


Tokom svih ovih godina u Bloomu, radila si sa učenicima u mnogo različitih kapaciteta na raznim vrstama projekata. Imaš li projekat za koji te veže posebno lijepe uspomene?


Kroz rad u Bloom-u, jedan od dražih projekata mi je bio vođenje učenika kroz proces stvaranja filma "Blame it on the draft". Kroz jednomjesecno istraživanje o atentatu na austro-ugarskog prestolonasljednika princa Ferdinanda, kao i istraživanje o bosanskim narodnim obićajima i vjerovanjima, učenici su sami napisali scenarij za film, glumili, kreirali kostime, odabrali i snimili muziku, bili u ulozi kamermana i na kraju i montirali film – kompletan proces su izveli sami, naravno uz podršku i budno oko cijelog tima nastavnika, i na to sam posebno ponosna.


Šta ti se najviše sviđa u nastavi?


Iako je moja uloga nastavnika da vodim proces odgoja i obrazovanja svakog učenika, ono sto me iznova raduje je koliko ja učim i rastem kroz taj isti proces. Učenici su me naučili da nikada ne odustajem, a najviše tome da vjerujem u svako dijete ponaosob, u važnost samog procesa, naučili su me strpljenju, naucili su me ljubavi!


Hvala ti puno Dunja na odvojenom vremenu! Tebi i našim učenicima želimo puno sreće i ispunjenosti u daljem radu!

37 views0 comments

Comentários


bottom of page