top of page

Tematsko učenje: njegovanje radoznalosti i povezanosti


Djeca hodaju u šumi.

Moja vizija obrazovanja našla je svoj dom u srcu Blooma, Montessori škole okružene prirodom.


Ovdje radimo stvari malo drugačije, prihvatajući pristup koji potiče nezavisnost i slavi jedinstvenost stila učenja svakog učenika. Ovaj pristup, u kombinaciji s tematskim učenjem, otvorio je nevjerovatan svijet istraživanja i otkrića u okviru mog predmeta - biologije.


Baš kao što je u prirodi (bio)raznolikost bitna za bolje funkcionisanje ekosistema, tako se razvijaju i njeguju i preferencije učenja naših učenika. Bilo da je dijete vizualni tip učenika, koji uči pomoću crteža, taktilni tip koji uči pomoću modela, ili kinestetički, kojem su potrebna iskustva iz stvarnog života, trudim se da svoje metode podučavanja prilagodim njihovim potrebama. Ovaj prilagođeni pristup osigurava da svaki učenik pronađe svoj put do razumijevanja biologije.


Kao nastavnik biologije, imam neprocjenjivi resurs: naša školska bašta i okolna šuma. Učenicima se kroz ovu živu laboratoriju pruža važna veza sa ciklusima života – od klijanja biljaka, do interakcije između oprašivača i cvijeća i posmatranja i praćenja životnih ciklusa.


Gradimo mostove između predmeta


Tradicionalne granice između predmeta se u Bloomu, gdje radimo po konceptu tematskog učenja, brišu. Umjesto podijeljenih predmeta, ohrabrujemo učenike da istražuju teme holistički, uranjajući duboko u srž različitih disciplina.


Laboratorijski eksperimenti postaju prozori u mikroskopski svijet, ilustrirajući harmoniju između živih bića i hemijskih elemenata koji ih sačinjavaju - tu oživljava hemija. Uz podršku nastavnika fizike, mikroskop postaje više od alata. Razumijevanjem načina na koji sočiva i svjetlo funkcionišu zajedno, naši učenici mogu istraživajući mikroskopski svijet poznavajući principe fizike.


Prošle godine, sinergija između umjetnosti, muzike, književnosti i biologije otkrila je svijet kreativnog izražavanja koje je oživjelo naše časove. Radeći zajedno sa svim nastavnicima, svjedočili smo kako naši učenici postaju rijeke – graciozno se krećući kroz prirodu. Izvođenjem predstave i pjesme „I am the Earth“, učenici ne samo da su internalizirali biološke pojmove već su i na dubokom nivou iskusili međusobnu povezanost prirode.


Rijeke pune priča


Kada sam planirala aktivnosti za prošlu školsku godinu, planirala sam da sa učenicima petog i šestog razreda napravim predstavu iz biologije. U međuvremenu je jedna moja prijateljica objavila knjigu za djecu pod nazivom "Rijeke pune priča". Tada mi je sinula ideja da tu knjigu iskoristim kao inspiraciju i pozovem autore da dođu na predstavu.


Učenici stoje kako su završili predstavu.

Iskreno, nisam očekivala da će djeca biti toliko oduševljena radom na predstavi. Svi su razmišljali o tome šta bi obukli kako bi predstavili svaku rijeku, kako da predstave okolinu rijeke i sl. Tokom procesa naučili su mnogo o riječnim ekosistemima. Bila sam oduševljena brzinom kojom su naučili ove stvari.


Oni su se zaista uživjeli u ulogu ovih rijeka, pokazujući veliku posvećenost projektu. Njihovoj radoznalosti nije bilo kraja jer su se stalno raspitivali o detaljima oko rijeka - od flore i faune do aspekata geografije i historije. Kroz ovaj pristup postalo je očigledno kako lako usvajaju znanje na način koji daleko nadmašuje bilo koju konvencionalnu metodu podučavanja.


Pronalazimo veze


Ove godine naša djeca su s ponosom predstavila jedan od izuzetnih projekata koji objedinjuje suštinu tematskog učenja. Naš fokus za septembar bile su 'historijske ličnosti.' U duhu naših ekoloških tema, ovu temu smo preplitali s historijom ekološke svijesti, značajnim ekološkim prekretnicama i izuzetnim pojedincima koji su se zalagali za očuvanje prirode.


Nekoliko učenika radilo je na projektu o eri 'Velike depresije'. Ali kakve to veze ima sa biologijom i ekologijom?


Taj period je bio obilježen ekonomskom krizom, opadajućim prinosima, nepovoljnim klimatskim uslovima i iscrpljivanjem ekosistemskih servisa – prirodnih blagodati koje nas održavaju. Suočeni s poljoprivrednim ograničenjima i raširenim siromaštvom, ljudi su pribjegli snalažljivom kuhanju, koristeći samo odabrane sastojke. Inspirisani ovim historijskim kontekstom, naši studenti koji zaista vole kuhanje, odlučili su da ponovo kreiraju „depresija-kolač“ koja podseća na to doba.


Za mene je divna priča da su se učenici, koji vole da prave kolače, potrudili da nađu način da povežu temu projekta historijske ličnosti, biologiju/ekologiju i kuhanje!


Svaki put učenja je jedinstven


Mogućnosti za nove projekte otvaraju se svakim danom i učenici ih gotovo sami odlično rade, a nastavnici su tu da ih prate i pomažu ako im zatreba. Prema riječima Marije Montessori, „Najveći znak uspjeha za učitelja je to što mogu reći: 'Djeca sada rade kao da ja ne postojim'.


To zaista otkriva ljepotu mog posla i poziva, radujem se svom budućem radu ovdje i zaista ne mogu ni zamisliti šta ova djeca mogu postići i napraviti.


Naš pristup saradnje nije samo spajanje predmeta; udružujemo se kao kolektivna snaga, da povećamo radoznalost djece. Ovo zajedničko putovanje obogaćuje obrazovanje naših učenika i oblikuje ih u prilagodljive, snalažljive pojedince opremljene vještinama da napreduju u svijetu.


Obrazovanje nije puki prijenos informacija. To je putovanje otkrivanja, osnaživanja i povezivanja. Kako svaki učenik kuje svoj jedinstveni put, ostavljamo neizbrisiv trag u pejzažu obrazovanja – onom koji slavi ljepotu individualnosti i harmoniju znanja.38 views0 comments

Comments


bottom of page