top of page

Ponovno akreditirani! Bloom, jedna od rijetkih Montessori akreditiranih škola u BiH

Krajem maja ranije ove godine, Bloom je posjetila ocjenjivačica Collaborative Montessori akreditacije Michela Castellarin. Nakon detaljnog pregleda, sa ponosom možemo objaviti da su naši predškolski i niži razredi osnovne škole ponovo Montessori akreditirani od Collaborative Montessori!


Šta to znači?


dvoje djece u montessori učionici, sjede pored mat na podu.

Kao jedna od prvih Montessori škola u Bosni i Hercegovini, Bloom je posvećen pružanju kvalitetnog Montessori obrazovanja i obuke od svog osnivanja 2008. godine. U ovom periodu smo o Montessori metodi obučili preko 250 lokalnih edukatora! Ovo ne osigurava samo da su naši učenici u rukama stručnjaka, već posredno podržava osnivanje i rast različitih Montessori škola širom zemlje i regiona.


Ponosni smo da Bloom nije samo škola, nego i edukativni i trening centar! Ipak, to zahtijeva da stalno preispitujemo naš pristup i ulažemo resurse kako bi osigurali da naše osoblje, prostorije i materijali ispunjavaju optimalan nivo izvrsnosti.


Ono što primjećujemo je da predškolske ustanove i škole često sebe nazivaju „Montesori školama“ bez da zapravo implementiraju revolucionarni Montessori pristup ili koriste namjenske materijale za podršku razvojnom i obrazovnom putu svojih učenika. Kako bismo ovo izbjegli i bili u poziciji garantovati da su obrazovne usluge koje pružamo na nivou svjetskih Montessori standarda, Bloom se redovno reakredituje kao Montessori škola od strane namjenskih Montessori organizacija.


Nedavno smo radili sa Collaborative Montessori, organizacijom koju su osnovali i vodili Montessori stručnjaci iz cijelog svijeta. U svakom od svojih izvještaja o akreditaciji, Collaborative Montessori daje listu pohvala i preporuka za akreditovanu školu.


Sa željom da vas bliže upoznamo sa ovim procesom ali i da ponudimo veći nivo transparentnosti edukacijskog procesa, u nastavku sa vama dijelimo ovu listu:


Pohvale

 • Pohvaljuje se posvećenost rukovodećeg tima, a posebno vlasnice i CEO ustanove, čija je posvećenost Montessori obuci i kontinuiranoj evaluaciji školske prakse rezultirala obučavanjem preko 250 nastavnika u organizaciji Bloom i postizanjem serije Montessori (re) akreditacija;

 • Upečatljiva ljepota unutrašnjeg okruženja, njegovih materijala, namještaja i ukrasnih predmeta svjedoči o ljubavi, brizi i strasti koju nastavnici imaju prema svojoj ulozi, pristupu i djeci;

 • Iskustva iz prve ruke u prirodi dostupna djeci u Bloomu su odlična. Djeca istinski postaju zainteresirani posmatrači i istraživači prirode;

 • P1 nudi odličnu holističku ponudu za svu djecu koja pohađaju ovaj nivo zahvaljujući pažnji posvećenog osoblja. Djeci se daje pozitivna ravnoteža između slobode i odgovornosti u njihovom akademskom životu;

 • Kulturna, vjerska i rodna raznolikost Bloomovog osoblja su jako impresivni;

 • Pisana i usmena komunikacija s roditeljima i školska dokumentacija kao što su pravilnici, evidencija o napretku djece, službena dokumentacija i slično su izuzetno sveobuhvatni i informativni.

Preporuke

 • Osoblje se podstiče da pronađe načine da poboljša mogućnosti za nezavisnost tokom ručka. Na primjer, djeca se mogu sama služiti hranom;

 • Rukovodstvo i nastavni timovi su pozvani da zajedno razgovaraju o mogućnostima za dodavanje dodatnih resursa u prizemna vanjska igrališta;

 • Tim se ohrabruje da iskoristi želju roditelja da budu više uključeni u implementaciju Montessori principa kod kuće;

 • kako bi se dodatno podržala puna primjena Montessori principa, rukovodstvo se podstiče da organizuje redovna posmatranja opšte prakse u učionici i vršnjačka posmatranja osoblja.

Iako je tek početak akademske godine, osoblje Blooma je već počelo da sprovodi preporuke Collaborative Montessori na sljedeće načine:

 • Naši učenici (da, čak i oni mališani!) su ohrabreni da se služe za ručak. Svrha ove prakse je podsticanje osjećaja nezavisnosti i podrška razvoju finih motoričkih vještina. Naravno, nastavnici su uvijek tu da pomognu i nadgledaju!

 • Igralište u prizemlju (pored ulaza u Dječju kuću) je preuređeno sa aktivnostima na otvorenom kao što su: drvene domine; soft balls; džinovski drveni tic-tac-toe; igračke za pješčanik i još mnogo toga...

 • Aktivno radimo na sadržaju koji će pomoći roditeljima da saznaju više o Montessori metodi i kako je implementiramo u Bloomu, kao i da im pomognemo da ove principe prenesu u svoje domove.

Osim toga, roditeljima nudimo i mogućnost da u okviru naše platforme Transparent Classroom saznajuviše o Montessori metodi i istraže dodatne resurse.


Za sve vas koji bi željeli pratiti naše aktivnosti koje za cilj imaju kako uvažavanje ovih preporuka tako i dalji razvoj našeg Montessori okruženja na našim profilima na društvenim mrežama Facebook i Instagram redovno za vas pripremamo različite digitalne sadržaje na tu temu. Zapratite nas i budite dio naše Bloom zajednice!

54 views0 comments

Comments


bottom of page